Beruházás Támogató Program

Beruházás Támogató Program

Az Európai Unió következő, 2014-2021-es ciklusában hozzávetőlegesen

22,6 milliárd EURO

pályázati forrás áll Magyarország rendelkezésére.


A fejlesztési források elosztásánál deklaráltan kiemelt célként (területként) határozták meg a

kis- és középvállalkozások fejlesztését.

 

A fejlesztésekre biztosított források 2014 évtől állnak rendelkezésre, a tervezett beruházások

előkészítését viszont célszerű már az idei évtől megkezdeni.C_tabla.jpg

 

A Moltech AH Kft. a Storno Soft Bt.-vel együttműködve

vállalja termelő beruházások technológiai fejlesztését az

alábbiak szerint:

 

 

 

 

technológiai berendezések elemeinek kiválasztása, tervezési feladatok ellátása

a tervezett beruházáshoz leginkább illeszkedő pályázati forrás felkutatása

műszaki dokumentáció összeállítása és árazott költségvetés elkészítése

pályázatban megnyert beruházás projekt-menedzsmentje

technológiai berendezések beszerzése

technológiai berendezések gyártása, illesztése a termelési folyamatokhoz

technológiai vonalak telepítése, üzembe helyezése

pályázat elszámolása

fenntartási időszak alatti adminisztrációs kötelezettségekben való közreműködés


A részletekről érdeklődjönterv.jpg

Zádori István kollegánknál.

Tel.: 06-20-981-5500

e-mail: zadori.istvan@moltech.hu

pályázat

A Moltech Kft. jövedelemtermelő képességének erősítése IKT megoldások alkalmazásával. A projekt a GOP-2.2.3-08-2008-0306 pályázaton nyert forrásból, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.